Home / เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

banner6

              


بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

يَاأَيُّهَاالَّذِينَآمَنُواأَطِيعُوااللَّهَوَأَطِيعُواالرَّسُولَوَأُولِيالْأَمْرِمِنكُمْ

 

               ชมรมคนรักวิลายะตุลฟะกีฮ์แห่งประเทศไทย เกิดจากการรวมตัวกันของพี่น้องชีอะห์ในประเทศไทย ที่มีความรักและศรัทธามั่นต่อการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน โดยการนำของท่านอิมาม ซัยยิดอาลี คาเมเนอี วิลายะตุลฟะกีฮ์ คือ ระบอบการปกครองที่ขจัดปัดเป่าความเสื่อมโสมมทางศาสนา และคืนเกียรติยศอันสูงส่งให้กับประชาชาติอิสลาม หลังการจากไปของท่านศาสดา (ซ.ล.) อำนาจการปกครองอาณาจักรอิสลามตกอยู่ในมือของผู้ปกครองที่อธรรมและชั่วร้าย โดยมีเจตนาเพื่อทำลายอิสลามอันบริสุทธิ์อย่างเป็นระบบในเชิงรุก ผ่านกลไกจากอำนาจของตนที่มีอยู่ผู้ที่สืบทอดอำนาจการปกครองอาณาจักรอิสลามด้วยความชอบธรรมจากพระผู้เป็นเจ้า และสหายร่วมอุดมการณ์ของท่านศาสดา (ซ.ล.) จึงลุกขึ้นต่อสู้ในทุกยุคทุกสมัยด้วยยุทธวิธีที่แตกต่างกันบางท่านต้องอยู่อย่างสงบภายในบ้านถึง 25 ปี พร้อมกับความขมขื่นจากวิกฤตการณ์ทำลายอิสลามในเชิงโครงสร้างต่อหลักการปฏิบัติจนอุตริกรรมทางศาสนา หลายอย่างเกิดขึ้นในห้วงเวลาไม่นานนักจากการวะฟาตของท่านศาสดา, บางท่านต้องลงนามในสนธิสัญญา, บางท่านต้องสู้แลกด้วยเลือดเนื้อ ศีษระ ชีวิตครอบครัว และสหายของตน, บางท่านก็ต้องเร่งผลิตบุคลากรทางด้านวิชาการอิสลามอย่างแท้จริงเพื่อผดุงสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้านทุกท่านล้วนเป็นบุรุษแห่งพระผู้เป็นเจ้าที่คอยรักษาศาสนาของพระองค์ให้มีอยู่ถึงวันสุดท้ายและมันคือความรอดพ้นของมนุษยชาติทุกคนที่อยู่ภายในพฤกษชาติของอาเลมุสฏอฟาที่หล่อเลี้ยงด้วยลาธารแห่งเกาษัร มาตรว่าดอกไม้อันงดงามอาจร่วงโรยและถูกย่ำยีไปตามกาลเวลาจากมนุษย์ที่ชั่วช้า แต่มะลิของเกาษัรยังคงอยู่ต่อ และจะมาโปรยกลิ่นหอมอีกในไม่ช้าอินชาอัลลลอฮ์
               ด้วยเหตุนี้ชีอะห์ในประเทศไทยกลุ่มหนึ่งซึ่งถูกปลูกฝังเรื่องหลักศรัทธาในระบอบวิลายะตุลฟะกีฮ์จากฮุจญตุลอิสลามวัลมุสลิมีน ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี จึงรวมตัวกันจัดตั้งชมรมขึ้นในนามชมรมคนรักวิลายะตุลฟะกีฮ์แห่งประเทศไทยเพื่อที่จะแสดงความรักต่อท่านผู้นำสูงสุด อิมาม ซัยยิดอาลี คาเมเนอี นำเสนอความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เรื่องวิลายะตุลฟะกีฮ์และสกัดกั้นแนวคิดต่อต้านวิลายะตุลฟะกีฮ์มิให้ย่างกายเข้ามาสู่ประเทศไทย ชมรมคนรักวิลายะตุลฟะกีฮ์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆอาทิจัดเสวนาและนิทรรศการเผยแผ่ความรู้ความเข้าใจเรื่องวิลายะตุลฟะกีฮ์ในสถานที่ต่าง ๆ ผลิตรายการโทรทัศน์ กำกับดูแลเว็บไซต์ท่านผู้นำสูงสุดภาคภาษาไทย จัดพิมพ์นิตยสารและหนังสือ จัดทำเว็บไซต์ชมรมฯ จัดมัจญลิสศาสนาตามวโรกาสต่าง ๆ หรือแสดงพลังทางด้านการเมือง ในการปลดปล่อยอัลอักซอจากไซออนิสต์ในวันแห่งอัลกุดส์ การส่งอาสาสมัครไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ชมรมคนรักวิลายะตุลฟะกีฮ์แห่งประเทศไทย ได้ถือฤกษ์วันประสูติ อิมาม มะฮ์ดี (อ) เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ณ มัสยิดรูฮุลลอฮ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่ 15 ชะอ์บาน ฮ.ศ. 1432

วัตถุประสงค์

               ชมรมนี้ใช้ชื่อภาษาไทยว่าชมรมคนรักวิลายะตุลฟะกีฮ์แห่งประเทศไทยโดยมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “The Wilayatulfaqih Lover’s Movement of Thailand” หรือเรียกชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า “WLMT” เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิลายะตุลฟะกีฮ์รวมถึงสนับสนุนระบบ วิลายะตุลฟะกีฮ์
               1.เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเรื่องวิลายะตุลฟะกีฮ์ทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบวิลายะตุลฟะกีฮ์
               2.เป็นแหล่งรวมในการระดมความคิดเห็นข้อมูลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิลายะตุลฟะกีฮ์และนำเสนอข้อมูลดังกล่าวให้กับสังคมที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมชีอะฮ์ต่อไป
               3.เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมให้ความรู้ เช่น การอบรมสัมนาเพื่อให้ผู้ที่มีความรักในวิลายะตุลฟะกีฮ์ได้มีความรู้ความเข้าใจและมีพัฒนาการที่เพิ่มมากขึ้น
               4. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ทำให้ตำแหน่งวิลายะตุลฟะกีฮ์ได้รับการยกย่องเชิดชูให้สมกับสถานะภาพอันแท้จริง

 

 wlayat110
1624402 590860587660440 1253502711 n
2
1655290 590860590993773 950877646 n
3
4
5
6
8
IMG 0097