Home / ข่าว / ข่าวบ้านเรา / หนังสือ อะห์กาม มุเนาวัร ถาม-ตอบ ปัญหาศาสนาจากท่าน อยาตุลลอฮฺ อัลอุซมา ซัยยิดอาลี คาเมเนอี

หนังสือ อะห์กาม มุเนาวัร ถาม-ตอบ ปัญหาศาสนาจากท่าน อยาตุลลอฮฺ อัลอุซมา ซัยยิดอาลี คาเมเนอี

ahkam

ด้วยความตระหนักต่อหน้าที่ทางสังคมที่จะต้องเผยแผร่คำฟัตวา หรือ ถาม-ตอบ ปัญหาศาสนาจากท่าน อยาตุลลอฮฺ อัลอุซมา ซัยยิดอาลี คาเมเนอี วลี อัมริมุสลิมีน ผู้นำสูงสุดในปัจจุบัน ซึ่งมีประชาชาติอิสลาม ทำการตักลีดท่านเป็นจำนวนมาก ชมรมคนรักวิลายะตุลฟะกีฮ์แห่งประเทศไทย จึงใช้ความพยายามในการแปล หนังสืออะห์กาม ผ่านการรวบรวมโดยฮุจญตุลอิสลาม มุฮ์ซิน ชารีอัต และเป็นการถาม-ตอบ ปัญหาอะห์กามสำหรับผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ และแปลโดย ดร.ซัยยิด มุบาร็อก ฮูซัยนี และคณะ วันนี้ทุกท่านสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ทางชมรมคนรักวิลายะตุลฟะฮ์ หรือติดต่อ 083-997-7061 , 080-910-1392 ราคา 220 บาท ค่าจัดส่งฟรีทั่วประเทศ

comments

เกี่ยวกับผู้เขียน ชมรมคนรักวิลายะตุลฟะกีฮ์แห่งประเทศไทย

alwilayat.org | นำเสนอข่าวสาร สาระ ความรู้ ความเคลื่อนไหว จากอีกมุมมองหนึ่งที่แตกต่างของโลกอิสลาม ชมรมคนรักวิลายะตุลฟะกีฮ์แห่งประเทศไทย เกิดจากการรวมตัวกันของพี่น้องชีอะห์ในประเทศไทย ที่มีความรักและศรัทธามั่นต่อการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน โดยการนำของท่านอิมาม ซัยยิดอาลี คาเมเนอี

Check Also

ผู้นำชีอะห์แห่งประเทศไทย กับการดับฟิตนะวะฮาบีย์ : กรณีตีความสถานภาพ นบีในทัศนะชีอะห์

หลังจากที่ลัทธิ …