Home / ข่าว / สำนักผู้นำสูงสุด / ประธานสภาและสมาชิกรัฐสภาสมัยที่สิบเข้าพบท่านผู้นำสูงสุด

ประธานสภาและสมาชิกรัฐสภาสมัยที่สิบเข้าพบท่านผู้นำสูงสุด

f6fae86d-1a6c-4e6b-b2a8-a969f2fefa19

ประธานสภาและสมาชิกรัฐสภาสมัยที่สิบได้เข้าพบท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม โดยท่านผู้นำสูงสุดได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการรักษาอำนาจ ความน่าเกรงและสถานภาพในการเป็นหัวหน้าของรัฐสภาอิสลาม ในการพิจารณาร่างกฎหมายที่ดีสำหรับรัฐสภา  อีกทั้งได้ระบุลำดับความสำคัญของรัฐสภาในด้านเศรษฐกิจแบบยืนหยัด วัฒนธรรมและนโยบายการเมืองภายใน ภูมิภาคและระหว่างประเทศ และกล่าวเสริมว่า รัฐสภาอิสลามนอกจากนี้แล้วควรสร้างแรงบันดาลใจความสงบสงบมั่นในประเทศแล้ว ก็ต้องสร้างแรงบันดาลใจแห่งการ “ปฏิวัติ” ด้วย และต้องปฏิบัติตามการร่างพระราชบัญญัติการปฏิวัติ อีกทั้งแสดงปฏิกิริยาต่อต้านจุดยืนที่ก้าวร้าวและความอคติของอเมริกา และลุกขึ้นต่อสู้กับนโยบายของมหาอำนาจผู้อหังการ 

ในช่วงแรกของการพบปะ ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้แสดงความยินดีกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยที่สิบทุกท่าน เนื่องจากได้รับเตาฟิกและโอกาสในการรับใช้ในสภานิติบัญญัติและถือว่าสภานี้มีสถานภาพที่สูงส่งและสำคัญยิ่ง  พร้อมกับกล่าวว่า ภารกิจของฝ่ายนิติบัญญัติมีความสำคัญมากและในความเป็นจริงแล้วเสมือนการวางรางสำหรับการขับเคลื่อนและเคลื่อนไหว 

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ย้ำว่า บทบาทในการกำกับดูแลของรัฐสภานั้นไม่ได้ขัดแย้งกับความร่วมมือกับรัฐบาล  และกล่าวเสริมว่า ความร่วมมือนี้ไม่ได้หมายความว่ารัฐสภาต้องเสียสิทธิของตนไม่ และบรรดาผู้แทนทั้งหลายควรใช้อำนาจตามกฎหมายของตนในฐานะการตรวจสอบการดำเนินงานที่เหมาะสมของกฎหมายในการติดตาม  

ท่านผู้นำสูงสุดได้ชี้ถึงการสาบานตนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการรักษาหลักการพื้นฐานของศาสนาอิสลามและการปฏิวัติ ว่า จริงๆแล้วรัฐสภาควรจะอยู่ด้านบนของทุกสิ่ง และการรักษาสถานภาพและความน่าเกรงขามที่แท้จริงของสภานั้นเป็นหน้าที่ของผู้แทนราษฎร 

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามเน้นย้ำว่าหนึ่งของการค้ำประกันในการรักษาสถานะของรัฐสภาคือการตรวจสอบของรัฐสภาที่มีต่อตัวเอง จากนั้นได้ชี้ถึงประเด็นของการออกกฎหมายที่ดีและข้อบังคับ โดยกล่าวเสริมว่า  กฎหมายควรมี “คุณภาพ”  “แข็งแกร่ง” “องค์รวม”  “ชัดเจน” “ไม่มีความขัดแย้งกับกฎระเบียบอื่น ๆ   “ต่อต้านการทุจริต”  “สอดคล้องกับนโยบายเบื้องบน ” “มาจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในรัฐบาลและนอกรัฐบาล ” และ “ถือประโยชน์ของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของท้องถิ่น”  

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ชี้ถึงการร่างแผนการบริหารฉบับที่หกเป็นหนึ่งในวาระการประชุมที่สำคัญมากของรัฐสภาใหม่ และกล่าวว่า  เงื่อนไขในประเทศเป็นเงื่อนไขที่พิเศษ ด้วยเหตุนี้แผนฉบับที่หกต้องมีการพิจารณาตรวจสอบอย่างรอบคอบและละเอียดอ่อนอย่างมาก 

139503161315465477867834

ท่านผู้นำสูงสุดได้ชี้ถึงการปรากฏตัวของสมาชิกใหม่จำนวนมากในสภาสมัยที่สิบว่า ในประเด็นนี้ข้าพเจ้าถือว่านี่คือโอกาส เพราะการปรากฏตัวของตัวแทนใหม่ที่มีความสดเคียงข้างตัวแทนที่มีประสบการณ์จะเป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับรัฐสภาที่มีความร่าเริงและแรงจูงใจและสามารถที่จะใช้ประสบการณ์จากผู้แทนราษฎรที่มีประสบการณ์ 

จากนั้นท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้จัดลำดับความสำคัญของรัฐสภา และเน้นย้ำในประเด็น “เศรษฐกิจ” อันเป็นเรื่องหลัก ว่า  บรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการปฏิบัติตามนโยบายเศรษฐกิจแบบยืนหยัดจะสามารถส่งผลกระทบได้อย่างมากเนื่องจากมาตรการเศรษฐกิจของรัฐบาลสามารถติดตามก่อให้เกิดเศรษฐกิจแบบยืนหยัด เช่นเดียวก็สามารถเรียกร้องประเด็นนี้จากรัฐบาล 

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ชี้ถึงความพยายามของศัตรูที่จะใช้วิธีการทางเศรษฐกิจในการโจมตีระบอบอิสลาม ว่า แม้ว่าบางคนทำโดยพละการและบางและบางคนได้แสดงจุดยืนและคำพูดที่สุดโต่งอันเป็นเหตุให้ศัตรูมีคามอาจหาญในการโจมตีทางเศรษฐกิจ แต่เราจะต้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะซบเซาและการว่างงานและเพียงแค่การพูดคุยอย่างเดียวมันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใด 

ท่านผู้นำสูงสุด ถือว่า การแก้ไขปัญหาของการว่างงานและการชะลอตัวนั้นจะต้องผ่านการกระตุ้นการผลิตในประเทศที่เป็นลำดับสำคัญและมีความสำคัญหลักของเศรษฐกิจ และกล่าวย้ำว่า  ความอับอายของระบอบ กรณีที่เยาวชนหนุ่มสาวตกงานนั้น ย่อมมีความอับอายและความลำบากใจมากกว่าครอบครัวของเขาเสียอีก ด้วยเหตุนี้จำต้องมีการแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง 

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาถือว่า การปราบปรามการลักลอบขนสิ้นค้าหนีภาษีเป็นอีกหนึ่งในความสำคัญของรัฐสภาในเรื่องเศรษฐกิจ และกล่าวว่า การลักลอบขนสิ้นค้าหนีภาษีเป็นเหมือนกริชที่ทิ่มแทงด้านหลังของระบอบและการจัดการกับมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายนัก แต่ทั้งนี้รัฐบาลควรจะจัดการกับปรากฏการณ์อันชั่วร้ายนี้และรัฐสภาก็ต้องเป็นผู้สนับสนุนในการจัดการครั้งนี้ 

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ชี้ถึงปัญหาวัฒนธรรมอันเป็นอีกประการหนึ่งที่มีความสำคัญสำหรับรัฐสภาสมัยที่สิบว่า ประเด็นเศรษฐกิจเป็นประเด็นที่มีความสำคัญเร่งด่วนและทันที แต่วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญมากขึ้นในระยะยาว  

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามกล่าวเสริมว่า ในประเด็นของวัฒนธรรม จะมีบางหน่วยงานวัฒนธรรมที่ไม่ค่อยจะไม่แยแสใยดีกับปัญหาวัฒนธรรมเท่าที่ควร เนื่องจากในการผลิตสินค้าทางวัฒนธรรมและป้องกันไม่ให้การผลิตสินค้าทางวัฒนธรรมที่เป็นอันตรายนั้นยังมีการดำเนินการที่มีข้อบกพร่องอีก 

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวเสริมว่า ในบางกรณีการเน้นย้ำให้หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายที่ไม่ใช่วัฒนธรรมเช่นอาหารบางอย่าง มีมากกว่าคำเตือนเกี่ยวกับสินค้าทางวัฒนธรรมที่เป็นอันตรายในขณะที่ผลกระทบของสินค้าเหล่านี้เป็นอันตรายต่อผู้คนมากกว่าและกว้างขวางกว่า 

ท่านผู้นำสูงสุด กล่าวเสริมว่า บางครั้งจะไม่มีการแสดงจุดยืนและการเผชิญหน้ากับการผลิตหรือการนำเข้าสินค้าทางวัฒนธรรมที่เป็นอันตรายอย่างชัดเจนเพราะมีความกลัวว่าผู้ถูกกล่าวหานั้นอาจจะไม่ยอมให้รีดข้อมูลและรายละเอียดฟรีในเรื่องนี้ 

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้ชี้ถึงมาตรการที่เข้มงวดในยุโรปและอเมริกาในการควบคุมข้อมูล  ว่า ในขณะที่เรามีความกลัวต่อผู้ถูกกล่าวหาที่ไร้หลักฐานที่อาจจะไม่ยอมให้รีดข้อมูลและให้รายละเอียดฟรีในเรื่องนี้ซึ่งการควบคุมของเรานั้นเป็นเพียงแค่เศษหนึ่งส่วนสิบในความยากลำบากของการควบคุมข้อมูลของพวกเขาเท่านั้น 

คำแนะนำเรื่องต่อไปของท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ที่มีต่อบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนสมัยที่สิบ คือ “การเป็นนักปฏิวัติ การคงไว้ซึ่งการปฏิวัติและการปฏิบัติตามแบบนักปฏิวัติ”  

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า รัฐสภาอิสลามเป็นหนึ่งหน่วยงานของนักปฏิวัติและเป็นผลผลิตของการปฏิวัติ  และได้กล่าวย้ำถึงสมาชิกสภารัฐอิสลามว่า ในการออกกฎหมาย การปฏิบัติหน้าที่ ถ้อยแถลงและคำพูด และจุดยืนต่างๆของตนนั้นจำต้องแสดงออกมาเยี่ยงนักปฏิวัติ 

ท่านผู้นำสูงสุดถือว่า การแสดงจุดยืนในประเด็นรวมของสภานิติบัญญัตินั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ และได้ชื่นชมผลงานที่ดีของรัฐสภาสมัยที่ผ่านมา (สมัยที่เก้า)  ว่า รัฐสภาจะต้องเผชิญหน้าและจัดการกับกลุ่มต่อต้านทางการเมืองกับการปฏิวัติอิสลามด้วยการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนและเด็ดขาด

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้ชี้ถึงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวของรัฐบา และสภาคองเกรสอเมริกาที่มีต่อสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ว่า  ในการเผชิญหน้ากับความก้าวร้าวของอเมริกานั้น จำต้องออกสู่ภาคสนามและจะตอบโต้อย่างสาสมเพื่อปิดปากของพวกเขา เพราะในเวทีการเมืองศัตรูมีการคำนวณบนพื้นฐานของปฏิกิริยาการตอบโต้และหากรู้ว่าฝ่ายตรงกันข้ามอ่อนแอและร่นถอย ก็จะไม่ยอมลดละและจะยิ่งเพิ่มความความอหังการมากขึ้นกว่าเดิม 

ในบริบทนี้ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ชี้ถึงการเจรจานิวเคลียร์ ว่า  รัฐบาลสหรัฐ สภาคองเกรสและรวมทั้งผู้สมัครชิงประธานาธิบดีในอนาคตก็ได้มีการคุกคามและแสดงความอหังการอย่างต่อเนื่อง จุดยืนและภัยคุกคามต่างๆของพวกเขาในห้วงเวลาปัจจุบันก็เหมือนกับช่วงก่อนการบรรลุข้อตกลง ดังนั้นจะต้องไม่นิ่งเฉยในการเผชิญกับความก้าวร้าวและความอหังการเหล่านี้  

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้อธิบายแผนภายในของศัตรูในการดำเนินการใช้ความผิดพลาดภายใน ว่า ศัตรูมีความพยายามที่จะอาศัยความต่างแห่งชาติพันธุ์ อุดมการณ์และการแบ่งพรรคแบ่งฝ่าย ในการก่อให้เกิดประโยชน์และแผ่นดินไหว(การลุกฮือ)  ดังนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรควรมุ่งมั่นที่จะวางแผนเพื่อไม่ให้แผนการของศัตรูบรรลุผล  

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถลงคะแนนตามวิสัยทัศน์และมุมมองทางการเมืองของตน สามารถแสดงความคิดเห็นที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับรูปแบบหรือวิพากษ์วิจารณ์ แต่ทั้งนี้ไม่ควรที่จะแสดงตัวอย่างออกมาเหมือนสมัยที่ผ่านมาที่มีความขัดแย้ง วุ่นวาย ปั่นป่วน และการดึงชายเสื้อฝ่ายที่เห็นต่าง 

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามถือว่า การสร้างความปั่นป่วนในรัฐสภาทำให้เกิดความเครียดต่อสังคม และจะส่งผลกระทบทางจิตวิทยาเชิงลบต่อสังคม และกล่าวเสริมว่าในรัฐสภาควรจะสงบเยือกเย็น และความสงบมั่นนี้แน่นอนยิ่งจะถูกถ่ายทอดไปยังสังคม 

จากนั้นท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ชี้ถึงโครงร่างของศัตรูในภูมิภาค และกล่าวว่า สำหรับพื้นที่ที่สำคัญของเอเชียตะวันตกนั้นศัตรูมีแผนการบางอย่างและมีความพยายามอย่างมากที่จะทำลายนโยบายของสาธารณรัฐอิสลามที่คอยสกัดกั้นแผนการของพวกเขา

ท่านผู้นำสูงสุดได้ชี้ถึงคุณสมบัติบางอย่างของภูมิภาคเอเชียตะวันตก  “การปรากฏตัวของอิสลามและมุสลิม”, “แหล่งน้ำมันขนาดใหญ่และทางน้ำ” และ “อิสราเอล” ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สำคัญมากสำหรับศัตรู และแผนการของพวกเขาสำหรับพื้นที่นี้ ก็คือแผนการเมื่อไม่กี่ปีก่อนที่มีการกล่าวถึงในประเด็น “นิวตะวันออกกลาง” และ “มหานครตะวันออกกลาง” 

ได้ผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้ชี้ถึงความล้มเหลวและการไม่บรรลุผลของแผนการอเมริกาในภูมิภาครวมทั้งในอิรัก ซีเรีย เลบานอนและปาเลสไตน์ ก็เพราะการยืนหยัดของสาธารณรัฐอิสลาม และกล่าวเสริมว่า จำต้องเผชิญหน้ากับนโยบายการล่าอานานิคมของมหาอำนาจและจะต้องกระชากหน้ากากของพวกนี้ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน  

ท่านผู้นำสูงสุดได้เตือนให้หลีกเลี่ยงเกี่ยวกับการแสดงจุดยืนและพฤติกรรมที่สร้างความพอใจให้กับศัตรู และกล่าวเสริมว่า ควรนำเสนอข้อเท็จจริงและความสัจจริงของมหาอำนาจผู้อหังการและระบอบล่าอานานิคม และพึงระวังอย่าให้คำพูดและการกระทำของพวกท่านเป็นการช่วยเหลืออเมริกาและระบอบการปกครองไซออนิสต์  

ในช่วงท้าย ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้ชี้ถึง สำหรับระบอบอิสลามนั้นศัตรูมีการวางแผนสามระดับคือระดับระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาคและภายใน ซึ่งในระดับนานาชาติ(ระหว่างประเทศ)มีการกล่าวหาอย่างต่อเนื่อง  ในระดับภูมิภาคเพื่อขจัดอุปสรรคต่อการบรรลุแผนการของพวกเขา และในระดับภายในพยายามใช้ประโยชน์จาความผิดพลาดของบุคคลภายในประเทศ ดังนั้นฝ่ายบริหารทั้งหมดและทุกหน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐสภาที่จะต้องมีความระมัดระวังในการเผชิญกับการแผนการเหล่านี้ 

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้ชี้ถึง เดือนรอมฎอนที่กำลังจะมาเยือน  อันเป็นเดือนแห่งการเป็นแขกของพระองค์ ซึ่งเป็นเดือยรอมฎอนอันจำเริญอันเป็นเดือนศักดิ์สิทธิ์ เป็นโอกาสสำหรับการวิงวอน การพัฒนาตนเองและการกระทำอะมั้ลที่ดี  และกล่าวเสริมว่า โอกาสของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็อยู่มือของพวกท่านทั้งหลาย อันเป็นโอกาสที่ชั่วขณะ จงรู้ถึงคุณค่าของโอกาสนี้และจงขอความช่วยเหลือจากพระองค์ในการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ 

 

 

ที่มา : http://www.leader.ir

comments

เกี่ยวกับผู้เขียน ชมรมคนรักวิลายะตุลฟะกีฮ์แห่งประเทศไทย

alwilayat.org | นำเสนอข่าวสาร สาระ ความรู้ ความเคลื่อนไหว จากอีกมุมมองหนึ่งที่แตกต่างของโลกอิสลาม ชมรมคนรักวิลายะตุลฟะกีฮ์แห่งประเทศไทย เกิดจากการรวมตัวกันของพี่น้องชีอะห์ในประเทศไทย ที่มีความรักและศรัทธามั่นต่อการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน โดยการนำของท่านอิมาม ซัยยิดอาลี คาเมเนอี

Check Also

ครบรอบปีที่27 แห่งการอสัญกรรม อิมามโคมัยนี (รฮ.) คำปราศรัยที่สำคัญของท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ณ ฮะรัมของอิมามโคมัยนี เตหะราน

ท่านผู้นำสูงสุด …