Home / ข่าว / การตื่นตัวของโลกอิสลาม / ทหารอิสราเอลขับไล่ชาวปาเลสไตน์หลายร้อยคนออกจากกรุงเยรูซาเล็ม

ทหารอิสราเอลขับไล่ชาวปาเลสไตน์หลายร้อยคนออกจากกรุงเยรูซาเล็ม

ตำรวจอิสราเอลได้ขับไล่ชาวปาเลสไตน์หลายร้อยคนออกจากกรุงเยรูซาเล็มและพื้นที่ยึดครองของปี 1948

Alalam – สื่ออิสราเอล Yedioth Ahronoth ได้รายงานเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาว่า : กองกำลังอิสราเอล ใช้เวลา 24 ชั่วโมงขับไล่ชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย 350 คนออกจากกรุงเยรูซาเล็มและพื้นที่ที่ยึดครองในปี 1948

Ahronoth เผยในรายงานของตนว่า : สาเหตุของการขับไล่ชาวปาเลสไตน์คือไม่มีใบอนุญาตผ่านแดน

กระทรวงความมั่นคงภายในและตำรวจอิสราเอลได้เสนอแก่นายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีของรัฐเถื่อนนี้ให้อนุมัติการถอนใบอนุญาตผ่านแดนทั้งหมดของกลุ่มหนึ่งจากครอบครัวชาวปาเลสไตน์ที่อาศัยอยู่ในเขตเวสแบงก์ของแม่น้ำจอร์แดนที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนเครือญาติของตนในกรุงเยรูซาเล็มและพื้นที่ยึดครองปี 48 ซึ่งเนทันยาฮูได้อนุมัติข้อเสนอดังกล่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

ตามการรายงานของเว็ปไซต์ข่าวอิสราเอล Walla : นอกเหนือจากการยกเลิกใบอนุญาตผ่านแดนของครอบครัวทั้งหลายของชาวปาเลสไตน์สามคนที่พลีชีพล่าสุดในกรุงเยรูซาเล็ม 713 ใบอนุญาตของเหล่าพลเรือนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ” ดีรุน อบูมัชอัล ” ก็ถูกยกเลิกเช่นกัน.

 

 

ที่มา : http://fa.alalam.ir/news/1984713

comments

เกี่ยวกับผู้เขียน ชมรมคนรักวิลายะตุลฟะกีฮ์แห่งประเทศไทย

alwilayat.org | นำเสนอข่าวสาร สาระ ความรู้ ความเคลื่อนไหว จากอีกมุมมองหนึ่งที่แตกต่างของโลกอิสลาม ชมรมคนรักวิลายะตุลฟะกีฮ์แห่งประเทศไทย เกิดจากการรวมตัวกันของพี่น้องชีอะห์ในประเทศไทย ที่มีความรักและศรัทธามั่นต่อการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน โดยการนำของท่านอิมาม ซัยยิดอาลี คาเมเนอี

Check Also

สถานะของอิหร่านในสังคมโลกกำลังเปลี่ยนไป

ข่าวปฏิบัติการณ …