Home / วีดีโอ

วีดีโอ

รายการ Voice of Ashura ตอน 2

รายการ Voice of Ashura รายการที่จะนำพาทุกท่าน เข้าสู่การรำลึกถึงโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้น ณ ท่องทุ่งกัรบาลา และร่วมกันไว้อาลัยแด่อิมามฮุเซน (อ) และเหล่าวีรชนผู้เสียสละ จนเป็นที่มาของ “ปรมัตถ์แห่งการพลี สด …

อ่านต่อ

รายการ Voice of Ashura ตอน 1

รายการ Voice of Ashura รายการที่จะนำพาทุกท่าน เข้าสู่การรำลึกถึงโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้น ณ ท่องทุ่งกัรบาลา และร่วมกันไว้อาลัยแด่อิมามฮุเซน (อ) และเหล่าวีรชนผู้เสียสละ จนเป็นที่มาของ “ปรมัตถ์แห่งการพลี สด …

อ่านต่อ

วิดีโอรวมบรรยากาศการเดินประท้วงรัฐเถื่อนไซออนิสต์อิสราเอล ในวันอัลกุดส์สากล ประเทศไทย ปี 2558

อ่านต่อ

รายการรอมฏอนมุบาร็อก ปี 3 วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2558

รายการรอมฏอนมุบาร็อก ปี 3 วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2558 (อำลารอมฎอน)

อ่านต่อ

รายการรอมฏอนมุบาร็อก ปี 3 (วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558)

อ่านต่อ

รายการรอมฏอนมุบาร็อก ปี 3 (วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558)

อ่านต่อ

รายการรอมฏอนมุบาร็อก ปี 3 (วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558)

อ่านต่อ

รายการรอมฏอนมุบาร็อก ปี 3 วันอาทิตย์ที่ 28-6-2558

อ่านต่อ

รายการรอมฏอนมุบาร็อก ปี 3 (วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558)

อ่านต่อ

รายการรอมฏอนมุบาร็อก ปี 3 (วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558)

               

อ่านต่อ