Home / วีดีโอ / มัจลิส

มัจลิส

มัจลิสรำลึกวันคล้ายวันวะฟาตท่านหญิงซัยนับ(ซ.)

มัจลิสร่วมรำลึกวันคล้ายวันวะฟาตท่านหญิงซัยนับ(ซ.) ณ อิมามบาระฮ์กุฎีเจริญพาศน์ บรรยายโดย ซัยยิดมูบาร็อก ฮูซัยนี

อ่านต่อ

มัจลิสวันคล้ายวันวิลาดัตของ ท่านอิมามอาลี(อ)

มัจลิสวันคล้ายวันวิลาดัตของ ท่านอิมามอาลี(อ) ณ ฮูซัยนียะห์บนีฮาชิม บรรยายโดย ซัยยิดมูบาร็อก ฮูซัยนี

อ่านต่อ